Protuprovalna zaštita

Alarmni sistemi se sastoje iz centralnog alarmnog uređaja, tastature ili električne brave, detektora kretanja, detektora vibracija ili šuma, detektora loma stakla, mehaničkih i magnetnih kontakata, vanjskih i unutarnjih sirena i bljeskalica, fiksnih ili bežičnih protuprepadnih tastera i protuprepadnih šina i pedala.

Za protuprovalnu zaštitu koristiti alarmni sistem čiji je osnovni zadatak registracija i dojava pokušaja ili izvršenja krivičnog djela (razbojništva, krađe, provale i dr.) radi pružanja podataka za intervenciju agencije ili zaštitarske službe.

Alarmne sisteme za protuprovalnu zaštitu ugraditi na način da se javljači smjeste na mjesta koja pokrivaju ulaze u štićeni objekat (vrata, prozori, staklene stijene i dr.) te na opremu ili uređaje za pohranjivanje novca i vrijednosti (kase, sefovi, trezori  i dr.).

Alarmni sistem protuprovale detekcijom neovlaštenog kretanja u objektu štiti objekat u cjelini. Za ovaj podsistem tehničke zaštite predviđeni su standardni detektori pokreta. Za detekciju neovlaštenog ulaska (provale) u štićeni prostor kao i ostale objekte gdje je instalirana protuprovalna oprema, predviđen je integracijski IP kontroler za bržu komunikaciju sa dojavno-operativnim centrom ovlaštene agencije za zaštitu imovine i lica.

Protuprovalni alarmni sistemi zaštite u objektu moraju biti uvezani na dojavni operativni centar ovlaštene agencije za zaštitu imovine i lica, koja će pružati usluge intervencije po osnovu važečeg ugovora.