Protuprepadna zaštita

Za protuprepadnu zaštitu koristiti panik taster (panik šina i sl.) kao nadogradnja alarmnog sistema čiji je osnovni zadatak što brža dojava za intervenciju agencije ili zaštitarske službe prilikom prepada, za vrijeme ili nakon izvršenja krivičnog djela (razbojništva, krađe, provale i dr.).

Javljač alarma za protuprepadnu zaštitu ugraditi nadohvat zaposlenog lica radi što brže i neprimjetne aktivacije i dojave.