Integralna zaštita

  • 24 satovno pračenje objekata iz dojavno operativnog centra
  • Izlazak mobilnog interventnog tima na objekta u slučaju uključenja alarma
  • 24 satovno pračenje objekata iz dojavno operativnog centra putem videoverifikacije