Fizička zaštita

  • Zaštita objekata fizičkom zaštitiom
  • Zaštita lica fizičkom zaštitiom
  • Pratnje lica i vrijednih pošiljki
  • Transport novca i vrijednih pošiljki
  • Obezbjeđenje raznih manifestacija