Oprema

Agencija za zaštitu ljud i imovine A.E. Sigurnost d.o.o. koristi najmodernije vrste opreme prilikom ugradnje tehničke zaštite.

Za ugradnju alarmnog sistema koristi se oprema „Paradox“ koja se pokazala kao najbolja na tržištu za ovu vrstu zaštite, te za ugradnju videonadzornog sistema koristi se oprema „Hick Vision“, te u saradnji sa kompanijom Samsung. A.E. Sigurnost je pokrenula vlastiti brend videonadzornih kamera „AE TECH“