O nama

A.E. Sigurnost d.o.o. je Agencija za zaštitu ljudi i imovine i nudi usluge tehničke, fizičke i integralne zaštite.

Agencija je uspostavila i primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.

A.E. Sigurnost koristi proizvode renomiranih svjetskih proizvođača koji su godinama u vrhu svoje branše kako kvalitetom i tehnološkim dostignućima tako i cijenom. Stalnim napredovanjem i razvojem ove kompanije osiguravaju miran i bezbrižan život, a svojim klijentima A.E. Sigurnost obezbjeđuje ono što je najvažnije  sigurnost.

A.E. Sigurnost d.o.o Zenica upošljava 150 uposlenika.

Agencija za zaštitu ljud i imovine A.E. Sigurnost nudi svojim klijentima sve vrste usluga tehničke, fizičke i integralne zaštite.

Vaš sigurnosni
partner za život